Document en pdf


Durant l'Educació Infantil, l'alumnat ha d'anar adquirint un seguit de capacitats entorn el desenvolupament de la dimensió afectivo-sexual que contribueixin a la consecució de les finalitats educatives d'aquesta etapa.

Aquestes capacitats són:

  • Adquirir els coneixements bàsics que els permetin el contrast de les seves teories, les seves concepcions, etc., entorn a diferents aspectes de la sexualitat humana.
  • Apreciar la sexualitat com una forma de comunicació, afectivitat i plaer entre les persones i, quan es desitja, de reproducció.
  • Reconèixer-se com nena o nen, assumint positivament la seva identitat sexual, lliure d'elements de gènere discriminatoris.
  • Actuar amb naturalitat davant els temes sexuals, participant en el diàleg sobre aquests temes a l'escola i la família i desenvolupant un vocabulari precís i no discriminatori.
  • Conèixer i utilitzar algunes normes bàsiques de cura personal i convivència basades en la igualtat, el respecte i la responsabilitat.

Material extret de Educación afectivo-sexual en la educación infantil. Guia para el profesorado. Junta de Andalucia, 1999, al seu torn adaptat de l'obra
María Carmen Bolaños Espinosa, María Dolores González Díaz, Manuel Jiménez Suárez, María Elena Ramos Rodríguez, María Isabel Rodríguez Montesdeoca, del Programa HARIMAGUADA, de la Dirección General de Promoción Educativa. Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Canario.

(vegeu la guia sencera a l'apartat de recursos)

intro