Document en pdf


 • Aula Media
  www.aulamedia.org
 • Biblioteca Rosa Sensat. Informació bibliogràfica 42. Coeducació. [en línia]. Disponible a: www.rosasensat.org
 • Catàleg en línia sobre recursos per a la Coeducació. Xarxa Telemàtica de Catalunya
  www.xtec.net
 • Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
  http://w3.bcn.es
 • Circuit Barcelona contra la violència
  www.csbcn.net
 • Dixit. Centre de documentació de serveis socials. Departament de benestar social i família. Generalitat de Catalunya.
  www.dixit.gencat.cat
 • Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia
  www.grupiref.org
 • Jove.cat. Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya
  www20.gencat.cat
 • Edualter. Xarxa de recursos en educació per a la pau, el desenvolupament i la interculturalitat
  www.edualter.org
 • Educación en valores. Educación para el desarrollo. FETE-UGT
  www.educacionenvalores.org
 • Educació per a la Salut . Recursos per a Educadors
  www.xtec.cat
 • Generalitat de Catalunya. Cultura gai, lèsbica i transsexual.
  Bibliografia selectiva. Barcelona. Departament de Cultura i Mitjans de
  Comunicació. 2007. Disponible a:
  www.gencat.cat
 • Instituto de la Mujer. Serie de Cuadernos de Educación No sexista
  Disponibles a:
  www.inmujer.migualdad.es
 • Merlí. Directori de recursos educatius en línia. Sexualitat
  www.aplitic.xtec.cat
 • Mitologia de la Sexualidad especial
  http://sexualidadespecial.blogspot.com
 • Pandora. Recursos dona. Recursos educatius per treballar l’educació afectiva i sexual. Disponible a: www.pandorapsicologia.com
 • Padrón, Mª del Mar. Bibliografía de trabajo Educación Sexual. Málaga:
  Instituto de Sexología.
  www.institutodesexologia.org
 • Portales de Educación. Biblioteca del Ministerio de Educación
  www.educacion.es
 • Programes d’Innovació Educativa. Coeducació. Departament d’Ensenyament
  www.xtec.cat
 • Recursos i materials sobre prevenció de la violència de gènere. Direcció general de Joventut. Generalitat de Catalunya.
  www20.gencat.cat
intro